Kỹ năng mềm


Kỹ năng đàm phán Kỹ năng giao tiếp Văn học - Âm nhạc Kỹ năng giải quyết vấn đề
Topic Replies Views Activity
1 60 September 29, 2019
1 288 November 12, 2019
1 69 July 2, 2020
1 54 February 26, 2020
1 15 June 20, 2020
1 205 December 3, 2019
1 246 October 5, 2019
1 283 December 5, 2019
1 430 October 5, 2019
1 49 December 5, 2019
1 56 February 10, 2020
1 216 March 4, 2020
1 50 February 25, 2020
1 31 February 28, 2020
1 34 February 28, 2020
1 42 March 4, 2020
1 72 November 30, 2019
1 30 February 28, 2020
1 31 February 28, 2020
1 44 February 28, 2020
1 43 February 28, 2020
1 47 February 28, 2020
1 27 February 28, 2020
1 33 February 26, 2020
1 30 February 26, 2020
1 37 February 26, 2020
1 37 February 26, 2020
1 26 February 26, 2020
1 27 February 25, 2020
1 29 February 25, 2020