Kỹ năng mềm


Kỹ năng đàm phán Văn học - Âm nhạc Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giải quyết vấn đề
Topic Replies Views Activity
1 81 September 29, 2019
1 218 October 22, 2019
1 562 November 12, 2019
1 118 July 2, 2020
1 101 February 26, 2020
1 36 June 20, 2020
1 230 December 3, 2019
1 271 October 5, 2019
1 390 December 5, 2019
1 454 October 5, 2019
1 70 December 5, 2019
1 79 February 10, 2020
1 251 March 4, 2020
1 66 February 25, 2020
1 53 February 28, 2020
1 52 February 28, 2020
1 65 March 4, 2020
1 92 November 30, 2019
1 54 February 28, 2020
1 48 February 28, 2020
1 64 February 28, 2020
1 71 February 28, 2020
1 86 February 28, 2020
1 52 February 28, 2020
1 51 February 26, 2020
1 45 February 26, 2020
1 57 February 26, 2020
1 65 February 26, 2020
1 45 February 26, 2020
1 45 February 25, 2020