Kỹ năng mềm


Topic Replies Activity
Bí Quyết Thành Công Của Các Triệu Phú Trẻ Hàn Quốc 1 December 5, 2019
50 Công Ty Làm Thay Đổi Thế Giới 1 December 5, 2019
Đề Thi Xử Lý Tín Hiệu Số 1 December 5, 2019
Tài Chính Dành Cho Người Quản lý 1 December 5, 2019
Lãnh Đạo - Hà Hưng Quốc 1 December 5, 2019
Yếu tố con người, mục tiêu, hiệu suất trong mô hình b a l a n c e d scorecard 1 December 4, 2019
Kỹ Năng Làm Việc Nhóm 1 December 4, 2019
Lớp Tập Huấn Kỹ Năng TeamWork 1 December 4, 2019
Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình 1 December 4, 2019
Làm Việc Nhóm Trong "Thế Giới Phẳng" 1 December 4, 2019
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 1 December 4, 2019
Vị Giám Đốc 1 Phút & Bí Quyết Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả 1 December 4, 2019
Xây dựng nhóm làm việc 1 December 4, 2019
Hướng dẫn kỹ năng điều hành cuộc họp 1 December 4, 2019
9 kỹ thuật nhanh để trở thành 1 cây bút lôi cuốn hơn! 1 December 3, 2019
Tài Liệu Hướng Dẫn Học Tập Quản Trị Dự Án 1 December 3, 2019
Tín Tâm Minh – Sách về cái không 1 December 3, 2019
Thuật xem chữ ký 1 December 3, 2019
Giáo Trình Bảo Hộ và An Toàn Lao Động Ngành Xây Dựng 1 December 3, 2019
Nghệ thuật sử dụng màu sắc trong cuộc sống 1 December 3, 2019
Tạo Ra Thông Điệp Kết Dính 1 December 3, 2019
Thuật Tâm Lý - Hoàng Xuân Việt 1 December 3, 2019
Thăm do tính cách người đời – Khúc Nguyên 1 December 3, 2019
Sổ Tay Hướng Nghiệp Nghề Gì Làm Gì 1 December 3, 2019
Nghệ Thuật Hiểu Thấu Tâm Lý Người Khác 1 December 3, 2019
Sức Mạnh Của Trí Tưởng Tượng 1 December 3, 2019
Kỹ Năng Viết Báo Cáo 1 December 3, 2019
Kỹ Năng Giao Quyền 1 December 3, 2019
Kỹ Năng Đọc Hiệu Quả 1 December 3, 2019
Kỹ Năng Điều Hành Hội Thảo 1 December 3, 2019