Kỹ năng mềm   Kỹ năng giao tiếp


Topic Replies Activity
Học Cách Trờ Chuyện Với Bất Cứ Ai Ở Bất Cứ Nơi Đâu Và Bất Cứ Khi Nào 1 November 25, 2019
Phút Dành Cho Con 1 November 25, 2019
Tốc độ của niềm tin 1 November 25, 2019
Sức mạnh của ngôn ngữ không lời 1 November 25, 2019
Quà Tặng Vô Giá 1 November 25, 2019
Nghệ Thuật Thuyết Phục Khách Hàng 1 November 25, 2019
Đàn Ông Đến Từ Sao Hỏa, Đàn Bà Đến Từ Sao Kim 1 November 25, 2019
Bí Mật Tình Yêu 2 1 November 25, 2019
5 Ngôn Ngữ Tình Yêu - Dành Cho Bạn Trẻ 1 November 25, 2019
Nghệ Thuật Săn Việc 2.0 1 November 25, 2019
Cuốn Sách Hoàn Hảo Về Ngôn Ngữ Cơ Thể - Body Language 1 November 25, 2019
Thật Giả Với Ngôn Ngữ Hình Thể 1 November 25, 2019