28 khóa IT online miễn phí của 8 trường ĐH danh tiếng không học sẽ tiếc!

Ivy League – Liên đoàn Ivy gồm 8 trường ĐH danh tiếng nhất thế giới gồm có: Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, Columbia và Pennsylvania. Cả 8 trường ĐH đều năm trong top 15 trường ĐH của US News & World Report 2017.

Cùng xem các khóa học online IT miễn phí mà bạn không học sẽ vô cùng nuối tiếc!

Introduction to Computer Science
Harvard University via edX
★★★★★ ( 52 ratings)
Algorithms, Part I
Princeton University via Coursera
★★★★☆ ( 48 ratings)

Machine Learning
Georgia Institute of Technology via Udacity
★★★★★ ( 4 ratings)

Analysis of Algorithms
Princeton University via Coursera
★★★★★ ( 4 ratings)

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies
Princeton University via Coursera
★★★★☆ ( 10 ratings)

Introduction to Spreadsheets and Models
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ ( 3 ratings)

Computer Architecture
Princeton University via Coursera
★★★★★ ( 4 ratings)

Machine Learning
Brown University via Udacity
★★★★★ ( 1 rating)

Networks Illustrated: Principles without Calculus
Princeton University via Coursera
★★★★☆ ( 3 ratings)

Software Defined Networking
Princeton University via Coursera
★★★★☆ ( 5 ratings)

Machine Learning 1 — Supervised Learning
Brown University via Udacity
★★★★☆ ( 1 rating)

Machine Learning: Unsupervised Learning
Brown University via Udacity
★★★★☆ ( 1 rating)

Introduction to Bioconductor: Annotation and Analysis of Genomes and Genomic Assays
Harvard University via edX
★★★★☆ ( 1 rating)

Statistics and R
Harvard University via edX
★★★★☆ ( 13 ratings)

Networks: Friends, Money, and Bytes
Princeton University via Coursera
★★★☆☆ ( 1 rating)

The Computing Technology Inside Your Smartphone
Cornell University via edX
★★★★★ ( 2 ratings)

Using Python for Research
Harvard University via edX

Case Studies in Functional Genomics
Harvard University via edX
★★★☆☆ ( 1 rating)

Machine Learning for Data Science and Analytics
Columbia University via edX
★★★☆☆ ( 15 ratings)

Reinforcement Learning
Brown University via Udacity
★★☆☆☆ ( 6 ratings)

Enabling Technologies for Data Science and Analytics: The Internet of Things
Columbia University via edX
★☆☆☆☆ ( 5 ratings)

Statistical Thinking for Data Science and Analytics
Columbia University via edX
★★☆☆☆ ( 13 ratings)

Artificial Intelligence (AI)
Columbia University via edX
★☆☆☆☆ ( 1 rating)

Machine Learning
Columbia University via edX

Big Data in Education
Columbia University via edX

High-performance Computing for Reproducible Genomics
Harvard University via edX

AP® Computer Science Principles
Harvard University via edX

Animation and CGI Motion
Columbia University via edX

Nguồn: blog.topdevn.vn via medium