Dịch vụ điện toán đám mây Amazon phục vụ 1% lưu lượng Internet tại Bắc Mỹ

Tác giả: Trần Sơn đăng vào mục Công nghệ, Tin vắn ngày 21/04/2012

Amazon đang âm thầm trở thành một thế lực chính của thị trường Internet thế giới. Theo một nghiên cứu mới nhất của DeepField Networks, Amazon hiện tại đang đáp ứng đến 1% lưu lượng truy cập Internet của Bắc Mỹ, nơi mà chứa hầu hết các trung tâm dữ liệu lớn của thế giới. Có đến 1/3 người dùng Internet hàng ngày truy cập ít nhất 1 lần vào máy chủ của Amazon.

image

Năm ngoái, Amazon lưu trữ đến 762 tỷ đối tượng trên S3, cơ sở hạ tầng chính của Amazon cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, tăng gấp 3 lần so với con số của năm 2010.

Theo một đánh giá khác, dịch vụ EC2 của Amazon chạy trên 450 nghìn máy chủ, và hiện tại đang có 1.7 triệu tên miền đang trỏ về máy chủ của Amazon.

Hiện nay rất nhiều những startup nổi tiếng nhất trên thế giới đều đang sử dụng dịch vụ lưu trữ của Amazon như : Instagram, Dropbox, Zynga hay Pinterest.

Nguồn: Techmaster