Giáo Trình Bảo Hộ và An Toàn Lao Động Ngành Xây Dựng

image
BÀI GIẢNG AN TOÀN LAO ĐỘNG

Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học Bảo hộ lao động

Bài 1: Mở đầu

Bài 2: Công tác Bảo hộ lao động ở Việt Nam

Bài 3: Phân tích điều kiện lao động

Chương 2: Vệ sinh lao động

Bài 1: Tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp trong ngành XD

Bài 2: Điều kiện vi khí hậu trong môi trường lao động

Bài 3: Phòng chống bụi trên công trường và trong cơ sở SXVLXD

Bài 4: Tiếng ồn và rung động trong sản xuất

Bài 5: Phòng chống nhiễm độc trong Xây dựng

Chương 3: An toàn lao động trong xây dựng

Bài 1: Những quy định chung về các biện pháp an toàn lao động

Bài 2: An toàn điện trong xây dựng

Bài 3: Kỹ thuật an toàn khi thi công đất

Bài 4: Kỹ thuật an toàn trong công tác xây và sử dụng giàn giáo

Bài 5: Kỹ thuật an toàn trong công tác thi công bê tông cốt thép

Bài 6: Kỹ thuật an toàn trong lắp ghép và sử dụng cần trục

Chương 4: Kỹ thuật phòng cháy – chữa cháy

Bài 1: Những vấn đề cơ bản về cháy nổ

Bài 2: Nguyên nhân các đám cháy và các biện pháp phòng ngừa

Bài 3: Nguyên lý chữa cháy- dụng cụ- phương tiên và các chất chữa cháy
Xem PDF