Hệ Thống Đào Tạo Kỹ Năng SmartFastKids


Hệ thống đào tạo kỹ năng SmartFastKids được thành lập từ năm 2009 với tham gia của các chuyên gia giáo dục hàng đầu tại Hà Nội đã xây dựng một phương pháp học kỹ năng mới cho trẻ mà nền tảng của phương pháp này là sử dụng hình ảnh video sinh động, phần mềm dạy họsc tương tác mô tả được các tình huống thực tế đang diễn ra hàng ngày và giúp tác động vào não bộ của trẻ giúp trẻ có thể nhớ bài học một cách lâu nhất, giúp trẻ có thể trải nghiệm các tình huống thực tế ngay trong lớp học, trẻ được bày tỏ suy nghĩ, chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực bản thân và khơi dậy những giá trị tâm hồn của trẻ đồng thời trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết để giúp các em phát triển toàn diện và thích nghi với môi trường sống mới.
Có thể nói việc rèn luyện kỹ năng sống ngày nay đang là một nhu cầu thiết thực nhằm trang bị cho trẻ nhiều kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để bổ trợ cho việc học văn hóa tốt hơn, để trẻ ứng xử tốt hơn trong gia đình và ngoài xã hội. Khóa học chia thành 3 nhóm tuổi 4-6 tuổi, 7-10 tuổi và 11-14 tuổi.
Xem PDF