Nghệ Thuật Sống


Nghệ thuật sống là kỹ năng làm chủ lối sống. Lối sống được thể hiện qua các hành vi và văn hóa ứng xử, vốn là kết quả của các thói quen, do ảnh hưởng của giáo dục hoặc kinh nghiệm bản thân. Quyển sách “Nghệ Thuật Sống” đề cập các kỹ năng và nghệ thuật làm chủ sở thích, cách sống hòa hợp.
Bàn về nghệ thuật sống là nhằm phân tích về kỹ năng làm chủ lối sống của bản thân. Khi ta làm chủ được lối sống thì lời nói, ý nghĩ, việc làm của ta, nếu không trực tiếp mang lại niềm vui cho tha nhân, cũng không gây hại cho ai.
Nghệ thuật sống được trình bày trong quyển sách này giúp người thực tập tháo mở được những trở ngại và thử thách, tạo lập sự nghiệp, thành công trong công việc và có được hạnh phúc ngay hiện tại, bây giờ và ở đây. Nắm được nghệ thuật sống, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.
Xem PDF