Nhân cách người lãnh đạo quản lý


1. Một lãnh đạo giỏi là người có nhân cách mẫu mực. Đó là điều quan trọng nhất để một lãnh đạo có thể xứng đáng khi nhận vai trò dẫn dắt người khác. Một lãnh đạo cần được mọi người tin tưởng và được biết tới như là một người sống ngay thẳng và liêm chính. Lãnh đạo là người “nói là làm” để giành được quyền chịu trách nhiệm đối với những người khác. Quyền lực chính đáng được tạo nên từ sự tôn trọng đối với nhân cách đúng đắn và tính chất đáng tin cậy của người dẫn dắt những người khác.

2. Lãnh đạo giỏi là người luôn nhiệt tình đối với công việc của mình hoặc sự nghiệp, và về vai trò của họ với tư cách là lãnh đạo . Mọi người sẽ đáp lại cởi mở hơn đối với một con người của sự đam mê và cống hiến. Các lãnh đạo cần có khả năng trở thành một nguồn cảm hứng dồi dào, và là một người tạo nên động lực đối với các hành động cần thiết hoặc sự nghiệp.

Mặc dù các trách nhiệm và vai trò của lãnh đạo có thể rất khác biệt, nhưng lãnh đạo cũng cần được nhìn nhận như là một phần của công việc trong nhóm nhằm hướng tới mục tiêu chung. Kiểu lãnh đạo này không bao giờ ngại ngần xắn ống tay áo của mình lên tham gia vào các công việc chân lấm tay bùn.

3. Một lãnh đạo giỏi còn là người tự tin. Để lãnh đạo và đưa ra chỉ đạo, một lãnh đạo cần xuất hiện với sự tự tin trong vai trò của mình. Một người như vậy luôn truyền đi sự tin cậy cho những người khác và khai thác được sự tin tưởng cùng với các nỗ lực tốt nhất của nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

4. Một lãnh đạo cũng cần phát huy tác dụng trong một tình huống không lường trước. Mọi người trông đợi vào lãnh đạo trong suốt các khoảng thời gian bất ổn và xa lạ, tìm kiếm ở họ sự đảm bảo và an toàn khi mà lãnh đạo đóng vai một nhà quản lý đáng tin cậy và đem lại sự tích cực.

5. Các lãnh đạo có sự khoan dung đối với tình trạng mơ hồ và luôn điềm tĩnh, kiên định đối với mục đích chính yếu . Những cơn phong ba bão táp, các cảm xúc, và các cuộc khủng hoảng tới rồi đi, và lãnh đạo giỏi tham gia vào cuộc hành trình mà giữ được “cái đầu luôn tỉnh táo”.

6. Cũng như việc giữ tập trung vào mục tiêu chính, một lãnh đạo giỏi luôn có khả năng suy nghĩ theo hướng phân tích . Lãnh đạo không chỉ nhìn thấy toàn cảnh của tình huống, mà còn có thể phân tách từng phần của bối cảnh để quan sát kỹ lưỡng hơn. Trong khi quan sát được mục tiêu chính, lãnh đạo cũng phân chia chúng xuống thành các bước để quản lý và tạo hướng tiến triển theo mục tiêu đó.

7. Một lãnh đạo giỏi phải nỗ lực để đạt tới sự xuất sắc . Vị trí thứ hai không dẫn tới thành công. Lãnh đạo giỏi không chỉ đạt được các tiêu chuẩn cao, mà còn phải là người tiên phong nâng tầm của các tiêu chuẩn để đạt được vị trí xuất sắc trong mọi lĩnh vực.

Bảy phẩm chất cá nhân này chính là nền tảng cho khả năng lãnh đạo xuất sắc. Một số phẩm chất có thể mang tính chất “tự nhiên” hơn trong cá tính của lãnh đạo. Tuy nhiên, mỗi cá tính này cũng có thể được phát triển và củng cố. Một lãnh đạo cho dù họ có được các phẩm chất này một cách tự nhiên hay không, thì họ vẫn phải siêng năng để phát triển và củng cố kỹ năng và chuyên môn trong vai trò lãnh đạo của mình.
Xem PDF