Sheet Nhạc Ai Đưa Em Về - Nguyễn Ánh 9

image
Nhạc giờ này lại tắt
Phố thức cùng đèn đường hiu hắt
Có chút mưa bay qua mi mắt
Rồi thì ai đưa em về đêm nay

Giờ này còn trên phố
Có mấy đôi thì thầm nhỏ to
Tíu tít và chạy về đâu đó
Rồi thì ai đưa em về đêm nay
Xem PDF

1 Like