Sheet nhạc Anh Ơi Đừng Đến Nữa - Khánh Băng

Anh ơi, đừng đến nữa anh ơi
Anh ơi đừng đến nữa anh ơi
Thương nhau, thương mấy, thương cho vừa
Yêu nhau, yêu mãi đến khi nào
xem PDF