Sheet nhạc Bài Thơ Cuối Cùng - Hoàng Thi Thơ

image
Đây bài thơ cuối cùng anh viết cho em
Anh viết cho em bài ca mộng ước
Vừa khi tàn úa, tựa như mùa lá
Chết theo thu già, cũng như trăng tà
Chết theo đêm buồn dần qua.
xem PDF