Sheet nhạc Bài Thơ Vu Quy - Pham Duy Quang

image
Một lần khép nép chào biệt mẹ cha.
Phận em là gái như hạt mưa sa.
Một lần e lệ bước lên xe hoa.
Khép trang nhật ký, đôi dòng viễn mơ, viễn mơ.

Thôi chăn gối lẽ gửi lại giường xưa.
Hương đào ngây thơ ủ dùm cho nhé!
Long lanh ngấn lệ, đô má xuân thì.
Hương trinh rờn rợn tà áo vu quy.
xem PDF