Sheet nhạc Bóng Chiến Y - Đan Thọ

Chiều nay
Khi đoàn quân ra đi
Bao chàng trai anh dũng
Vui ca dưới nắng vàng
Tiếng ca say mơ mong hồn nước
Vang lên muôn lời nói
Chiến đấu cho nhà Nam
Giờ đây
Khi đoàn quân ra đi
Muôn bàn tay chia ly
Theo sau bóng chiến y
Cờ bay
Cho non sông huy hoàng
Đem vinh quang chan hoà
Sức sống thêm mặn mà
xem PDF