Sheet nhạc Cây Đàn Ghi Ta Của Lorca - Thanh Tùng

Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha
Là tiếng đàn ghi ta của Lorca
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha
Hay giọt buồn ghi ta của Lorca

Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lorca
*** đường dài với những nỗi buồn
người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lorca
xem PDF