Sheet nhạc Chủ Nhật Tươi Hồng - Phạm Duy

Sớm mai tươi hồng, một ngày tươi đẹp
Mình tới công viên cùng một miền ấm êm.
Ngày vui mừng, ôi Chủ Nhật tươi nắng hồng!

CHORUS:

Ha ha ha! Thấy không ngày Chủ (u) Nhật?
Ngày hôm nay, ta vui chơi trong ngày tươi (y) đẹp.
Rồi em nói, nói, nói, nói yêu người, yêu (ư) mình.
Ố ô ô ồ thật ngon lành, ôi Chủ Nhật trong ái tình!
. . . . . . . .
xem PDF