Sheet nhạc Chiều Quê - Thu Hồ

Chiều vương sáo êm ru say hồn quê
Gió vi vu lay tình quê
Lòng tha thiết mong ngày về.
Chiều quê, tình quê
Nào ai đang vui nắn khúc say mơ.
Mơ tiếng tiêu đây hồn núi sông
Ai lắng nghe theo giòng nước trong
Chiều quê.
xem PDF