Sheet nhạc Chiều Về Trên Sông - Phạm Duy

Chiều buông trên giòng sông Cửu Long
Như một cơn ước mong ơi chiều
Về đâu ơi hàng cây gỗ rong
Nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều
Buồn tôi không vì sao bỗng dưng
Theo đò ngang quá giang, thương chiều
xem PDF