Sheet nhạc Cho Vừa Lòng Em - Phan Trần

Anh đi đường anh tôi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi
Đã quyết không mong sum họp mãi
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi

Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
Anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thừa
Anh đành quên cả sao anh kỷ niệm xưa sánh như biển lớn
Ân tình cao tựa bằng non chỉ đổi bằng nhung lụa sao người
xem PDF