Sheet nhạc Chúa Nhật Xám - Hoàng Thi Thơ

Trời mưa không chúa nhật buồn
Lòng rưng rưng như lệ tuôn
Thời gian đi trong tủi hờn
Mà nỗi đau nhói lên từng cơn
Trời giăng mây chúa nhật buồn
Trời hôm nay xám cả lòng
Kìa chiếc lá đâu lạc bay vào phòng
Còn buồn hơn.
xem PDF