Sheet nhạc Chuyến Tàu Tiễn Biệt - Minh Kỳ - Y Vân

Tiễn nhau đi chiều đã phai rồi
Nói bao nhiêu lời cũng chưa vơi
Vì tình thương niềm nhớ khôn nguôi
thì trong giờ phút chia tay
lòng ta sầu vương trăm mối

Đứng bên nhau lặng ngắm con tầu
Phút chia ly còn đó không lâu
Vì thời gian thường quá trôi mau
Nhìn nhau thầm nhắn đôi câu
biệt ly nhớ thương trăm chiều
xem PDF