Sheet nhạc Có Một Đàn Chim - Phan Huỳnh Điểu

Đàn chim bay trong mùa thu cây vàng mờ mờ
Đàn chim tung bay khi mùa thu mơ giăng tơ
Từng tiếng cuốc cuốc,
Cùng gió…hó ho hò hó
Trong rừng thu nghe bùi ngùi
xem PDF