Sheet nhạc Con Đường Vui - Lê Vy - Phạm Duy

Đoàn người tưng bừng về trong sương gió
Hồn như đám mây trắng lững lờ
Giang hồ không bờ không bến
Đẹp như kiếp Bô - Ê - Miên

Ánh dương lên
Một đoàn thanh niên
Dục nhau đi từ khi nắng sớm
Lúc gió chiều về trong tiếng tiêu
Bóng ai còn in trên dường dài
xem PDF