Sheet nhạc Cùng Một Mái Nhà - Nhật Bằng - Xuân Tiên

Chung tình thương chung một quê hương
Nước dù Nam Bắc nhưng chung một giống dân Lạc Hồng
Miền Nam: Cà Mau cánh đồng phì nhiêu lúa thơm
Đâu mặt hồ Gươm ? Đâu Tháp Rùa đầy bao luyến thương ?
xem PDF