Sheet nhạc Đêm Tàn Bến Ngự - Dương Thiệu Tước

Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng
Nhớ chăng non nước Hương Bình!
Có những ngày xanh,
Lưu luyến bao tình,
Vương mối tơ mành!
xem PDF