Sheet nhạc Đón Xuân Này Tôi Nhớ Xuân Xưa - Châu Kỳ

Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa
Một chiều Xuân ai đã hẹn hò
Như ướm tình trong cánh hoa mơ,
Phơi hương theo làn gió
Anh bảo rằng nên viết thành thơ
xem PDF