Sheet nhạc Dòng Sông Tuổi Thơ - Vũ Xuân Hùng

Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn
Đã ru tôi trọn ngày thơ ấu
Ngỡ quên đi cùng năm tháng dài
Sao giờ bỗng hồn đầy nhớ thương
Dòng sông cũ …
xem PDF