Sheet nhạc Em Về Kẻo Mưa - Anh Bằng - Ngân Giang

Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về?
Tròi sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi
Hãy nói một lời, có phải em giận anh?
Có phải em giận anh?
xem PDF