Sheet nhạc Gạo Trắng Trăng Thanh - Hoàng Thi Thơ

Trong đêm trăng, tiếng chày khua,
ta hát vang trong đêm trường mênh mang
Ai đang say, chày buông rơi, nghe tiếng vơi tiếng đầy
xem PDF