Sheet nhạc Hai Khung Trời Thương Nhớ - Hà Phương

Đường chiều nay lối xưa đầy bằng lăng tím
Tan học về lặng lẽ đếm bước cô đơn
Chồng thư xanh em giữ kín bên lòng
Ôm ấp những chờ mong âm thầm đời riêng bóng
Thương nhớ người cách xa từ dạo ấy thu tàn lá rơi thêm.
xem PDF