Tính năng Frontend Presets của Laravel 5.5

Từ Laravel 5.3 trở đi thì framework này đã cập nhật thêm 1 khung sườn (scaffold) cho frontend dùng Bootstrap và Vue.js tùy chọn để bạn có thể nhanh chóng bắt đầu một ý tưởng nhanh nhất có thể.

Các tính năng này luôn luôn dễ dàng remove nếu bạn không thích sử dụng, vì nhiều người lại thích dùng Reactjs chẳng hạn, do đó trong Laravel 5.5 đã thêm một Artisan preset command, cho phép bạn thay thế khung sườn mặc định bằng các tools khác như React, Bootstrap thuần và thậm chí gỡ bỏ tất cả.

React Preset

Câu lệnh React preset được khai báo như sau:

phpartisanpresetreact

Sau khi chạy lệnh, nó sẽ replace Vue.js scaffolding (đại loại là khung sườn) bằng React. Nó bao gồm có cấu hình, components và một số files liên quan mặc định.

Bootstrap Preset

Boostrap preset rất hữu dụng khi bạn muốn ưu tiên không muốn dùng bất kỳ một khung sườn sử dụng Javascript nào:

phpartisanpresetbootstrap

Điều này được thiết kế cho những người muốn thiết lập JavaScript riêng của mình, hoặc chỉ dùng ứng dụng PHP thuần cho nhanh và nhẹ nhàng.

Gỡ bỏ toàn bộ khung sườn Laravel Vue và Boostrap

Chỉ cần đơn giản chạy lệnh:

phpartisanpresetnone

Phần tiếp theo mình sẽ bắt đầu series tuts Laravel và React.

Nguồn : Topdev