Vì Sao Bạn Nghèo

Đã bao giờ bạn thấy mình thiếu thốn về vật chất? Có khi nào bạn cảm thấy xấu hổ hay tự ti về bản thân chỉ vì mình không giàu có bằng bạn bè? Có khi nào bạn tự hỏi mình vì sao bạn cứ mãi nghèo hay vì sao bạn vẫn nghèo dù đã cố gắng làm việc chăm chỉ gấp nhiều lần người khác? Vì sao bạn nghèo là một bài học vô giá cho những ai đang tìm hướng đi riêng, ít ra nó cũng sẽ giúp bạn một lần dám tin vào chính mình.

Xem PDF