Video hướng dẫn thay đổi CSS và nhúng mã jQuery vào SharePoint portal trong lập trình web

Để làm một trang web bắt mắt trên SharePoint2010 khó nhất trong tất cả các công nghệ lập trình web mà tôi đã lập trình (ASP.net MVC, RubyOnRails, PHP…). SharePoint2010 có đến hàng trăm thẻ (tag) để hiển thị các phần tử giao diện của riêng SharePoint. Tuy nhiên không có gì có thể ngăn cản lập trình viên hack vào SharePoint tạo ra trang web có giao diện chuyên nghiệp, thậm chí có thể Responsive trước cả khi Microsoft thực sự hỗ trợ việc này. Video này hướng dẫn sử dụng CSS và jQuery để thay đổi giao diện của SharePoint 2010.
Tham khảo thêm http://www.topsharepoint.comkhóa học lập trình SharePoint tại TechMaster

nguồn: Techmaster