Xây Dựng Và Thực Hiện 5S

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP 5S

Khái niệm 5S:

 • Khái niệm 5S (5S methodology) bắt nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 1980 thế kỷ XX.
 • Năm 1986, 5S được phổ biến ở nhiều nước như Singapore, Trung Quốc, Ba Lan…
 • Được đưa vào Việt Nam khi Nhật mở rộng đầu tư và Vikyno là công ty Việt Nam đầu tiên áp dụng 5S từ năm 1993.
 • 5S giải quyết vấn đề tâm lý, cải thiện điều kiện lao động và không khí làm việc trong tập thể, hoàn thiện môi trường làm việc.
 • 5S là một phương pháp cải tiến đơn giản, dễ hiểu, thực hiện dễ dàng và chi phí thực hiện ít tốn kém, nhưng rất hiệu quả trong việc huy động nhân lực à nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và làm giảm lãng phí.

Bảng 1. 5S là gì?

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Việt Ý nghĩa
Seiri Sort Sàng lọc Chọn và loại bỏ những thứ không cần thiết
Seiton Systematize/Stabilize Sắp xếp Sắp xếp các đồ vật đúng chỗ
Seiso Sweep/Shine Sạch sẽ Khu vực làm việc luôn được vệ sinh
Seiketsu Sanitize/Standardize Săn sóc Duy trì nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp.
Shitsuke Self-discipline/Sustain Sẵn sàng Thực hiện 4S trên một cách tự giấc và tập thể

S1: Sàng lọc (Sort)

 • Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết.
 • Loại bỏ những thứ không cần thiết.
 • Xác định đúng số lượng đối với những thứ cần thiết.

S2: Sắp xếp (Systematize)

 • Sắp xếp những thứ cần thiết theo thứ tự ngăn nắp, khoa học.
 • Sắp xếp đúng vật đúng chỗ.
 • Sắp xếp các vị trí dụng cụ, máy móc, công nhân … sao cho tiến trình làm việc trôi chảy và liên tục, không bị tắc nghẽn hay chậm trễ.

S3: Sạch sẽ (Sweep)

 • Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ.
 • Hạn chế NGUỒN gây dơ bẩn, bừa bãi.
 • Luôn lau chùi có “Ý thức”.

S4: Săn sóc (Standardize)

 • Thiết lập một chương trình để duy trì việc thực hiện thường xuyên và có ý thức 3S trên.
 • Tổ chức việc thi đua và đánh giá kết quả thực hiện giữa các đơn vị để giữ vững và làm tăng sự quan tâm của nhiều người về 5S.

S5: Sẵn sàng (Self-Discipline)

 • Thực hiện tốt, thường xuyên, có kỷ luật và tự giác 4S trên.
  Xem PDF