Xin lỗi vì sự cố web site ngưng hoạt động trong ngày 18/6/2012

Trong khoảng thời gian 7:00AM ngày 18/6/2012 đến 9:00AM ngày 19/6/2012, web site https://techmaster.vn (chuyên đào tạo các khóa lập trình viên ) không thể truy cập do lỗi từ phía nhà cung cấp dịch vụ lưu ký web. Ban quản trị đã thông báo lỗi này trên trang FaceBook của TechMaster.

image

Hiện nay máy chủ hosting đã hoạt động bình thường. Trong thời gian máy chủ ngưng hoạt động, đội ngũ kỹ thuật TechMaster đã tiến hành nâng cấp phần mềm và tối ưu mã nguồn của web site techmaster.vn.

Chúng tôi xin gửi lời cáo lỗi đến các bạn đã truy cập trang web trong thời gian trên.

Ban quản trị TechMaster.vn

Nguồn: Techmaster